webasto w tirze

Po co przewoźnikowi przedstawiciel we Francji?

Przewoźnicy, którzy wysyłają swoich kierowców do pracy na terenie Francji muszą przestrzegać obowiązującej tam ustawy Loi Macron dotyczącej płacy minimalnej dla pracowników. Ustawa dotyczy pracowników, którzy wykonują transporty na terenie Francji, poza transportami tranzytowymi. Ciągłe zaostrzanie przepisów ma na celu zwiększenie udziału francuskich przewoźników na rynku transportowym, a przy tym zmniejszenie udziału zagranicznych przewoźników. Minimalna stawka wynagrodzenia dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy, zależna jest od tego, jakiego rodzaju pojazd prowadzą oraz czy posiadają dodatkowe kwalifikacje. Ustawa jasno określa, jakie stawki obowiązują i należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Przedstawicielstwo we Francji dla przewoźników

Przewoźnik w związku z ustawą Loi Macron, zobowiązany jest posiadać przedstawicielstwo we Francji dla firm, za którego sprawą odbywać się będzie załatwianie wszelkich niezbędnych dokumentów. Przedstawiciel reprezentuje przewoźnika w rejestracji firmy oraz oddelegowanego kierowcy i załatwia w jego imieniu wszystkie formalności. Przedstawiciel ponadto służy pomocą prawną w przypadku kontroli Służb Celnych, Policji, Żandarmerii, Inspekcji Pracy czy Inspekcji Transportu Drogowego. W przypadku problemów dotyczących nałożenia niesłusznie kary, czy mandatu na przewoźnika, może on również liczyć na swojego przedstawiciela. Przepisy mówią, że przedstawiciel musi reprezentować przewoźnika nawet jeszcze przez 18 miesięcy po ustaniu umowy, jak ich wiąże.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność przedstawiciela, to nie odpowiada on prawnie za nieprzestrzeganie przepisów czy działania, które są niezgodne z ustawą Loi Macron. W takim przypadku odpowiedzialność ciąży na przewoźniku. W związku z tym należy wybrać rzetelnego przedstawiciela oraz sporządzić z nim stosowną umowę, w której jasno zostanie określone, jakie są jego obowiązki. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą przewoźnikowi surowe kary. Wysokie kary na przewoźnika mogą być nakładane nawet za drobne pomyłki takie jak brak pieczątki, błędna data czy źle wyliczone diety. Doświadczeni przedstawiciele potrafią odpowiednio negocjować wysokość nakładanych mandatów przez Żandarmerię.

W przypadku, kiedy kierowca nie posiada przy sobie koniecznego dokumentu informującego o jego oddelegowaniu i jego płacy, przewoźnik musi również liczyć się z mandatem w wysokości do 750€. Kiedy przewoźnik nie wyznaczył przedstawiciela oraz nie posiada stosownych dokumentów o oddelegowaniu pracownika, może liczyć się nawet z karą w wysokości 4000€, natomiast karę w wysokości 8000€ może otrzymać wówczas, kiedy powtórzył to zaniechanie w ciągu 2 lat. Kary mogą się kumulować, a łączna ich kwota nie może przekroczyć 500.000€. Jak pokazują liczby, Francja surowo każe przewoźników, którzy nie stosują się do ustawy Loi Macron. W związku z powyższym warto wybrać solidnego przewoźnika i dopilnować, aby wszelkie wymagania wymuszane przez ustawę były przestrzegane.